Ändra klockan på SHARP XE-A147

Vrid nyckel till PGM
Slå tiden   (4 siffror i följd utan punkt emellan)
Tryck SUBTOTAL
Vrid tillbaka nyckel till REG

Klart!
———————

Ändra datum på SHARP XE-A147

Vrid nyckel till PGM
Slå datumet (6 siffror i följd, ÅÅMMDD)
Tryck SUBTOTAL
Vrid tillbaka nyckel till REG

Klart!
———————

EJ Full på SHARP XE-A147

SHARP 147 har ett SD-kort som sitter monterat på högra sidan av kassasystemet. Vid dagsavslut skrivs först Z1-rapporten ut sedan sparas den elektroniska journalen ned på SD-kortet och nollställs sedan. Om minnet blir fullt på denna kassan beror det antingen på att nedsparningen till SD-kortet inte fungerat som det skall (kan exempelvis bero på att minneskortet är fullt) eller att ni har haft mer än ~150 kunder och det interna minnet har blivit fullt innan dagsavslut.
Genom att följa stegen nedan listar man ut vad som är problemet. Kassan har en elektronisk indikering för när minnet börjar bli fullt – Först syns det en punkt i displayen, sedan två punkter och när minnet är helt fullt dyker texten E.E. upp och kassan blir obrukbar tills minnet har nollställts.

Vi börjar med att testa att spara ner journalen manuellt. Gör detta genom att:
vrida nyckeln till Z/PGM
och tryck
CL
SUBTOTAL
750
X
SUBTOTAL
KONTANT

(SUBTOTAL benämns ibland som #/TM ST.)
Vänta tills maskinen är färdig och det kommer en utskrift. Om det står ”NORMAL END” på utskriften kan ni vrida upp nyckeln till REG och fortsätta försäljningen. Står det dock SD ERROR eller SD ABORTED har nedsparningen misslyckats. Kontakta då oss så hjälper vi er.
För att tillfälligt lösa problemet kan ni skriva ut journalen på papper. Det är väldigt viktigt att ni sparar denna utskriften!

Tryck:
700
X
KONTANT

Vänta tills maskinen har skrivit ut all information, vrid sedan upp nyckeln till REG och fortsätt försäljningen.


Ändra klocka eller datum på SHARP XE-A207 eller XE-A217

Tryck enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
7
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också i din bruksanvisning.
Har du ingen bruksanvisning? Kontakta oss!

——————————————————–

EJ-Full på Sharp XE-A207/217

Om du har fått felmeddelandet EJ-Full behöver journalminnet tömmas. Tryck enligt följande:

MODE
OP X/Z
NOLLSTÄLLNING
E-JOURNAL

Vänta tills utskriften är klar. Godkänn med JA och tryck CANCEL tills ni är helt ute ur menyn.
Kontakta oss för att åtgärda att inte felet dyker upp igen.

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra klocka eller datum på SHARP XE-A207 eller XE-A217

Tryck enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
7
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också i din bruksanvisning.
Har du ingen bruksanvisning? Kontakta oss!

——————————————————–

EJ-Full på Sharp XE-A207/217

Om du har fått felmeddelandet EJ-Full behöver journalminnet tömmas. Tryck enligt följande:

MODE
OP X/Z
NOLLSTÄLLNING
E-JOURNAL

Vänta tills utskriften är klar. Godkänn med JA och tryck CANCEL tills ni är helt ute ur menyn.
Kontakta oss för att åtgärda att inte felet dyker upp igen.

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra klocka och datum på en SHARP ER-A280F/N

Trycker enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
9
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också på sidan 39 i din handledning.
Saknar du instruktionsbok/handledningshäfte? Kontakta oss!

—————————————————————-

Backup på kassasystemet SHARP ER-A280F/N

Vi rekommenderar alltid att ha en aktuell backup på kassasystemet. Man vet aldrig när olyckan är framme och då är det guld värt att ha denna säkerhet! När vi levererar ditt kassasystem sparar vi alltid en backup på kassasystemets SD-kort men efter hand som tiden går -ändras mycket av programmeringen i kassan, för att backupen skall vara ‘up to date’ måste det manuellt skapas en ny med jämna mellanrum. Inte minst då man byter SD-kort.

För att göra backup på din SHARP 280F eller 280N, tryck enligt följande:

MODE
99999999
TL
3
TL
TL
TL
5
TL
CANCEL
CANCEL
CANCEL
CANCEL

——————————————————–

EJ Full på SHARP ER-A280F/N

SHARP 280 har ett SD-kort monterat på högersidan av kassasystemet. Om minnet blir fullt eller om det är felkonfigurerat, alternativt vid väldigt mycket försäljning under samma dag kan kassan visa felmeddelande EJ FULL. Detta innebär att kassans interna minne är fullt och behöver nollställas. Vid felmeddelande EJ FULL på en SHARP ER-A280 tryck enligt följande:

CL
MODE
OPXZ
NOLLSTÄLLNING E.JOURNAL
Vänta tills utskriften är klar.
Godkänn där efter nollställningen med TL och tryck CANCEL tills ni är helt ute ur menyn.
Kontakta sedan oss för att åtgärda så felet inte dyker upp igen.

——————————————————-

Nolla växelkassan på SHARP ER-A280F/N

Vissa äldre modeller av SHARP ER-A280F/N använder sig av en funktion där växelkassans summor ackumuleras. Det är lätt att se om man har ett kassaregister av denna modellen, då finns det två poster för växelkassa på dagsavsluten:

Växelkassa+ (Visar hur mycket växelkassa du har slagit in senaste)
VäxelkassaTL (Visar hur mycket växelkassa kassören har slagit in någonsin)

Detta innebär att det efter ett tag kan bli väldigt höga värden på VäxelkassaTL. För att nollställa denna siffran måste vi nollställa kassören och detta gör vi genom att trycka på:

MODE
TL
2
TL
TL

Vänta tills utskriften är färdig

TL
CANCEL
CANCEL
Klart!

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra klocka och datum på SHARP ER-A280F/N

Tryck enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
9
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också på sidan 39 i din handledning.
Saknar du instruktionsbok/handledningshäfte? Kontakta oss!

—————————————————————-

Backup på kassasystemet SHARP ER-A280F/N

Vi rekommenderar alltid att ha en aktuell backup på kassasystemet. Man vet aldrig när olyckan är framme och då är det guld värt med denna säkerhet! När vi levererar ditt kassasystem sparar vi alltid en backup på kassasystemets SD-kort men efter hand som tiden går ändras mycket av programmeringen i kassan, för att backupen skall vara ‘up to date’ måste manuellt en ny backup med jämna mellanrum skapas. Inte minst då man byter SD-kort.

För att göra en backup på din SHARP ER-A280F/N, tryck följande:

MODE
99999999
TL
3
TL
TL
TL
5
TL
CANCEL
CANCEL
CANCEL
CANCEL

——————————————————–

EJ Full på SHARP ER-A280F/N

SHARP ER-A280 har ett SD-kort monterat på högersidan av kassasystemet. Om minnet blir fullt eller om det är felkonfigurerat, alternativt vid väldigt mycket försäljning under samma dag kan kassan visa felmeddelande EJ FULL. Detta innebär att kassans interna minne är fullt och behöver nollställas. Vid felmeddelande EJ FULL på en SHARP ER-A280 tryck enligt följande:

CL
MODE
OPXZ
NOLLSTÄLLNING E.JOURNAL
Vänta tills utskriften är klar.
Godkänn sedan nollställningen med TL och tryck CANCEL tills ni är helt ute ur menyn.
Kontakta oss för att åtgärda så felet inte dyker upp igen.

——————————————————-

Nollställa växelkassan på SHARP ER-A280F/N

Vissa äldre modeller av SHARP ER-A280F/N använder sig av en funktion där växelkassans summor ackumuleras. Det är lätt att se om man har ett kassaregister av denna modellen, då finns det två poster för växelkassa på dagsavsluten:

Växelkassa+ (Visar hur mycket växelkassa du har slagit in senaste)
VäxelkassaTL (Visar hur mycket växelkassa kassören har slagit in någonsin)

Detta innebär att det efter ett tag kan bli väldigt höga värden på VäxelkassaTL. För att nollställa denna siffran måste vi nollställa kassören och detta gör vi genom att trycka enligt följande:

MODE
TL
2
TL
TL

Vänta tills utskriften är färdig

TL
CANCEL
CANCEL
Klart!

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra klocka eller datum på SHARP ER-A 411

Tryck enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
9
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också i din bruksanvisning.
Har du ingen bruksanvisning? Kontakta oss!

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra klocka eller datum på SHARP ER-A 421

Tryck enligt följande:

MODE
6
TL/ENTER
2
TL/ENTER
9
TL/ENTER

Ändra tid/datum

TL/ENTER
CANCEL
CANCEL

Denna information hittar du också i din bruksanvisning.
Har du ingen bruksanvisning? Kontakta oss!

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   KASSÖR


Ändra datum/tid på SHARP UP-800

Tryck enligt följande:
MODE
PGM 2
PROGRAMMERA
Page Down till nr 9, DATUM/TID
Tryck på den rad du önskar ändra.
Slå datum  (6 siffror  ÅÅMMDD)
Och/Eller   Slå tiden   (4 siffror i följd utan punkt emellan)
TL
CANCEL
CANCEL

Klart!
———————

Nolla växelkassan SHARP UP-800

Denna information gäller följande modeller; SHARP UP-800F, SHARP UP-810F, SHARP UP-820F,SHARP UP-820N

Vissa äldre modeller i SHARP UP-800serien använder sig av en funktion där växelkassans summor ackumuleras. Det är lätt att se om man har ett kassaregister av denna modellen, då finns det två poster för växelkassa på dagsavslutet:

Växelkassa+ (Visar hur mycket växelkassa du har slagit in senaste)
VäxelkassaTL (Visar hur mycket växelkassa kassören har slagit in någonsin)

Detta innebär att det efter ett tag kan bli väldigt höga värden på VäxelkassaTL. För att nollställa denna siffran måste vi nollställa kassören och detta gör vi genom att trycka enligt följande:

MODE
TL
2
TL
TL

Vänta tills utskriften är färdig

TL
CANCEL
CANCEL
Klart!

—————————————————–

EJ Full på SHARP UP-800serien

För att åtgärda felmeddelande EJ FULL på din SHARP UP-800 (även 810 och 820) tryck enligt följande:

CL
MODE
X1/Z1
NOLLSTÄLLNING E.JOURNAL

Vänta tills utskriften är klar.
Godkänn sedan nollställningen med JA och tryck CANCEL tills du lämnat menyn.

—————————————————-

Backup på kassasystemet SHARP UP-800/810/820

Vi rekommenderar alltid att ha en aktuell backup på kassasystemet. Man vet aldrig när olyckan är framme och då är det guld värt att ha en säkerhetskopia. När vi levererar ditt kassasystem sparar vi alltid en backup på kassasystemets SD-kort men efter hand som tiden går ändras mycket av programmeringen i kassan och för att backupen skall vara ‘up to date’ så måste man manuellt skapa en ny backup med jämna mellanrum. Inte minst då man byter SD-kort.

För att spara en säkerhetskopia på din SHARP UP800, 810F, 820F eller 820N tryck enligt följande:

MODE
99999999
TL
7
TL
TL
TL
5
TL
CANCEL
CANCEL
CANCEL
CANCEL


Ändra tid eller datum på en SHARP UP-3500/3515

För att ändra tid eller datum på din SHARP UP-3500 tryck enligt följande:

MODE
PGM2
PROGRAMMERING
DATUM/TID

Ändra tid/datum

LÄMNA
SPARA
LÄMNA
LÄMNA

Denna information hittar du också i din bruksanvisning.
Saknar du bruksanvisning? Kontakta oss!

————————————————————

EJ Full på SHARP UP 3500/3515

För att åtgärda felmeddelande EJ FULL på din SHARP UP-3500 tryck enligt följande

MODE
X1/Z1
NOLLSTÄLLLNING
E-JOURNAL

Vänta tills utskriften är klar. Tryck LÄMNA tills du lämnat menyn.
Tar pappret slut stäng inte av skrivaren! Byta bara rulle och tryck FÖRSÖK IGEN,
Orsak till E-journal full är vanligen att man inte bytt sitt SD- kort i tid. Kontakta oss så preparerar vi ett nytt och skickar detta tillsammans med ett par enkla instruktioner hur man byter.

————————————————————-

OPERATÖR VEM ÄR DU

Tryck CL   1   SERVITÖR
(denna knapp, SERVITÖR  kan också heta,  (SERVIS, OPERATÖR, KASSÖR, SERV NR)
————————————————————-

Kassan låser sig

Kassan är egentligen INTE låst men du kanske upplever det så. Du kan ha hamnat i situationen så här:
Du tryckte på en artikel för att bara kolla priset, du tryckte sedan KORR, MEN kom nu ihåg att alltid avsluta det du påbörjade, tryck KONTANT


Att ändra datum och tid på RCH Onda/Touch Me

Tryck enligt följande:

4
Nyckel
%+  tills du kommer till Datum/Tid
Kontant
Slå dagens datum    (endast siffran för dagen)
Kontant
Slå månad    (endast siffra för månadsnummer, ex. Oktober = 10)
Kontant
Slå året
Kontant
Slå timme
Kontant
Slå minut
Kontant
CL
1
Nyckel

Klart!


Att ändra datum och tid på RCH Onda/Touch Me

Tryck enligt följande:

4
Nyckel
%+  tills du kommer till Datum/Tid
Kontant
Slå dagens datum    (endast siffran för dagen)
Kontant
Slå månad    (endast siffra för månadsnummer, ex. Oktober = 10)
Kontant
Slå året
Kontant
Slå timme
Kontant
Slå minut
Kontant
CL
1
Nyckel

Klart!

 


För mer info tryck här!


EJ Full på Sam4s 230

På Sam4s 230 kan journalen sparas både på minneskort och direkt på kontrollenheten. Att spara den på kontrollenheten är det vanligaste då man slipper byta SD kort varje år. Detta görs i regel efter dagsavslut men om man glömmer att göra detta under en längre period blir minnet fullt och kassan låser sig. För att då kunna fortsätta försäljningen måste kassans minne sparas ner på kontrollenheten. Detta kan ta upp till 15-20 minuter. För att tömma minnet:

Ändra nyckelläget till Z
och tryck:
999
SUBTOTAL

Vänta tills maskinen är färdig och skriver ut ett kvittenskvitto på att arbetet är utfört.
Ändra därefter nyckelläget till REG igen och fortsätt försäljningen.
Vår rekommendation är att utföra denna process varje dag efter dagsavslut.

————————————————

Ändra klockan eller datumet på en Sam4s 230

För att ändra tiden och datumet på din Sam4s 230 så sätter du kassaregistret i P-läge och slår följande:

1300
SUBTOTAL
TTMM (Tex. 13.14)
X/TIME
MMDDÅÅ (Tex. 020311)
X/TIME
KONTANT

Denna information hittar du också på sidan 19 i din användar och programmeringsmanual.
Saknar du manual? Kontakta oss!