Externkabel Torghandelskassa

Om man skall använda sin torghandelskassa med väderkåpan HKR V30 där man inte har tillgång till vägguttag behövs detta tillbehör, en kabel för extern strömkälla. Som strömkälla kan användas t.ex. ett mindre bilbatteri, 12 volt (c:a 30 amp.) Kabeln är specialanpassad och ingår som en viktig komponent i den certifieringsprossess väderkåpan genomgått. Denna siliconkabel är 2 meter levereras komplett med fabriksmonterad IP-54 anslutningskontakt samt med ringkabelskor för anslutning till batteri. Vattentät säkringshållare med säkring 7,5 amp. ingår.

Externkabel Torghandelskassa framifrån